Program

9.00 - 9.30 Zbiranje udeležencev
9.30 - 11.00 Predstavitev novitet
11.00 - 15.00
Ogled in preiskus tehničnih pripomočkov in programske opreme
15.00 - 16.00 Ponovite predstavitve novitet (za tiste, ki dopodlan ne utegnejo)
16.00 - 17.30 Ogled in preiskus tehničnih pripomočkov in programske opreme

 

Partnerji:

HumanWare    Enhanced Vision         Eurobraille       Dolphin            AbiSee           A. Schweizer