Program


9.00 - 10.00 Zbiranje udeležencev
10.00 - 11.30 Uradna predstavitev novosti (prvič)
11.30 - 15.00

Ogled in individualni preizkus tehničnih pripomočkov in

programske opreme

15.00 - 15.30 Odmor
15.30 - 16.00 Zbiranje udeležencev
16.00 - 17.30 Uradna predstavitev novosti (drugič)
17.30 - 18.30

Ogled in individualni preizkus tehničnih pripomočkov in

programske opreme


Partnerji: