Poslanstvo, vizija, vrednote:


Vizija

Postati in ostati vodilni ponudnik kvaltetnih in najnaprednejših pripomočkov za vid, pri celoviti oskrbi posameznikov, šol in drugih ustanov v Sloveniji in v državah JV Evrope.


Poslanstvo

Odgovornost in skrb za vid, z dobavo tehnoloških najnaprednejših tehničnih pripomočkov do samostojnega in neodvisnega življenja ljudi s trajnimi okvarami vida. Le z ustreznimi tehničnimi pripomočki in usposobljenim uporabnikomje je možno delo in izobraževanje v hitro razvijajoči se informacijski družbi.


Vrednote

* Zadovoljstvo strank
* Kompetentnost - profesionalnost in odgovornost
* Preglednost poslovanja
* Varnost, zaupnost, stabilnost
* Ustvarjalnost
* Odgovornost do okolja
* Hitrost in fleksibilnost
* Partnerstvo in zaupanje