Program

9.00 - 10.00 Zbiranje udeležencev
10.00 - 11.00 Predstavitev novosti
11.00 - 15.00
Ogled in preiskus tehničnih pripomočkov in programske opreme
15.00 - 15.30 Odmor
15.30 - 16.00 Zbiranje udeležencev
16.00 - 17.00

Ponovite predstavitve novitet (za tiste, ki dopodlan ne

utegnejo)

17.00 - 18.30 Ogled in preiskus tehničnih pripomočkov in programske opreme

 

 

Partnerji:

HumanWare      Enhanced Vision      Eurobraille      Dolphin      Vargian      A. Schweizer