Posebno mesto v prodajnem programu je namenjeno pripomočkom in opremi za slepe in slabovidne. Zavedamo se, da dobra tehnična opremljenost in usterezna usposobljenost slepih in slabovidnih izboljša kvaliteto življenja in omogoča boljšo dostopnost do informacij, kar pa je v današnji informacijsko intenzivni družbi izrednega pomena.