Program


9.30 - 10.00 Zbiranje udeležencev
10.00 - 11.30 Predstavitev novosti
11.30 - 13.00

Ogled in individualni preizkus tehničnih pripomočkov in

programske opreme

13.00 - 14.30 Odmor
14.30 - 15.00 Zbiranje udeležencev
15.00 - 16.30 Predstavitev novosti
16.30 - 17.30

Ogled in individualni preizkus tehničnih pripomočkov in

programske opreme